Pregnancy & infant Loss awareness week

Deze week wordt er stil gestaan bij kindjes die we hebben verloren tijdens de zwangerschap of vlak naar de bevalling. De inpakt van deze ervaring wordt nog vaak onderschat door de omgeving. Daarom is het belangrijk dat hier aandacht voor is.

Pregnancy & infant Loss awareness week